Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

Dn tr)- ? c l?ch m? cho con nh?ng c?c ch?ng ? ch? ph?i l?n kh?t h?t l?n ny ??n l?n khc b?i khng th? xoay ?u ra s? ti?n 50 tri?u cho ca ph?u thu?t. Cng qu?n khng cn cch no khc, ch? ? ngh? ??n cch tr?n b?nh vi?n ??a con v? nh ch?u ch?t.

Hon c?nh ?ng th??ng ? l c?a b Nng Th? Di?u (13 tu?i, ng??i dn t?c Ty, xm Lung Ni?c, x ?m Th?y, huy?n Trng Khnh, t?nh Cao B?ng) hi?n ?ang ?i?u tr? t?i khoa Tim m?ch L?ng ng?c c?a B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c. nh m?t ??t nhm, gi?ng n?c ngh?n em khng ni nn l?i khi c ng??i l? h?i th?m, ch? ci m?t g?p m?y b? qu?n o c? theo l?i m? d?n. Ng?i k? bn, ch? Hong Th? Ton (m? b Di?u) c?ng n??c m?t ng?n di len ln nhn ra pha ngoi r?i gi?c con thao tc nhanh ?? ?i v?. Ch?c ch?c b Di?u l?i nu tay m? cu?ng qut: Hay l m? c? cho con ? l?i, bi?t ?u con s? ???c m?. Nh?ng ?p l?i l?i c?u xin ? c?a con l s? b?t l?c c?a ng??i m? ngho khi?n ch? Ton ch? bi?t n?c ngh?n nhn con khng ni nn l?i.

Khng c 50 tri?u m? tim, tnh m?ng b dn t?c Ty nguy nan
? t?ng m?t l?n ph?i ph?u thu?t, l?n ny b Di?u ti?p t?c ph?i m? ?? thay s?a van hai l m?i gi? ???c tnh m?ng.

Nh?p vi?n trong tnh tr?ng m?t, kh th?, vng da, vng m?t, b Di?u ???c ch?n ?on h? van hai l, t?ng p l?c ??ng m?ch ph?i v c ch? ??nh m? g?p. Tuy nhin tnh ??n th?i ?i?m hi?n t?i, gia ?nh m?i ch? xoay ???c 5 tri?u ??ng ?ng ti?n vi?n ph cho con. L ng??i dn t?c, ? vng su vng xa, quanh n?m v? ch?ng ch? Ton ch? bi?t bm l?y n??ng ng ?? lo b?a no, b?a ?i cho c? nh, s? ti?n 50 tri?u cho ca ph?u thu?t c?a con khi?n ch? nh? ch?t ??ng. S? ti?n 5 tri?u ??ng mang theo l c? gia ti bn con tru ? nh, cn l?i ch? khng th? vay ???c ai b?i c? b?n ai c?ng ngho nh? ch? m thi.

Khng c 50 tri?u m? tim, tnh m?ng b dn t?c Ty nguy nan
S? ti?n m?y ch?c tri?u n? l?n tr??c ch?a tr? ???c nn l?n ny d ? ph?i "mu?i m?t" ?i h?i vay, ch? Ton c?ng tr? v? tay tr?ng.

K? chuy?n v? tnh tr?ng b?nh c?a b Di?u, ?i?u d??ng tr??ng khoa Tim m?ch, l?ng ng?c B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c Nguy?n Xun Vinh cho hay: Hi?n t?i tnh tr?ng c?a b Di?u r?t nguy k?ch c?n ph?i ti?n hnh ph?u thu?t s?m. Tri tim c?a b Di?u b? suy r?t n?ng nn ph?i lin t?c s? d?ng thu?c tr? tim, tuy nhin th?i gian s? khng ???c di v quan tr?ng l ph?i s?a v thay van hai l th m?i ??m b?o ch?c n?ng c?a tim. V? pha b?nh vi?n c?ng s? h? tr? t?i ?a cho gia ?nh b Di?u, tuy nhin hon c?nh qu kh kh?n, ??n ci ?n c?ng ph?i lo ch?y v?y t?ng b?a th s? ti?n cho ca m? kh? n?ng khng th? lo ???c.

Khng mu?n ph?i ch?t nh?ng em hi?u h?n ai b? m? khng c ti?n cho ca m? c?a em.
Khng mu?n ph?i ch?t nh?ng em hi?u h?n ai b? m? khng c ti?n cho ca m? c?a em.

V? ch?ng ngho, ch? Ton hi?u ???c nh?ng m?i l?n nhn con ch? khng cam lng b?i: Con b cn ?ang ? tu?i ?i h?c, no n ? lao ??ng ?? ki?m ti?n ???c ?u, gi? l?i m?c b?nh c?n ph?i ph?u thu?t. V? ch?ng ti c t?i v?i con khi sinh n ra m khng th? lo ???c cho n. N?u con c m?nh h? g, v? ch?ng ti c?ng khng th? s?ng trn ci ??i ny ???c ch? Ton cho hay.

Khng cn cch no khc, cng ???ng ch? Ton bu?c ph?i tr?n b?nh vi?n ??a con v? nh ch?u ch?t.
Khng cn cch no khc, cng ???ng ch? Ton bu?c ph?i "tr?n" b?nh vi?n ??a con v? nh "ch?u ch?t".

C?ng ch?y v?y kh?p n?i ?? vay m??n ti?n nh?ng con ? m?t l?n lm ph?u thu?t khi?n anh ch? ki?t qu? m?i ???ng h?i vay. S? ti?n m?y ch?c tri?u cho ca m? l?n tr??c ch?a tr? ???c ??ng no nn d ? ph?i mu?i m?t ?i h?i nh?ng khng ai c cho m??n ti?p. Cng ???ng, tng qu?n, ch? gi?c con s?p x?p l?i m?y b? qu?n o ?i v? b?i : D c ph?i ch?t, m? con mnh c?ng s? ch?t ? nh ch? Ton g?t n??c m?t ni v?i b Di?u.

Hi?u ???c b? m? th??ng con h?n c? b?n thn mnh nh?ng cng ???ng m? m?i ph?i lm nh? th? nn Di?u khng ci n?a l?i ch? ng?m ngi lm theo. ?i bn tay y?u ?t, run run em kh? g?p mp chi?c o cho g?n gng nh?ng hai hng n??c m?t thi nhau ch?y di xu?ng khe mi?ng m?n cht. M?t c b xinh x?n, ?ng yu khng l? ph?i ??u hng s? ph?n ch? v thi?u 50 tri?u ??ng, th?t s? l ?i?u qu tru ng??i lc ny !...
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209