Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

Dn tr)- Tin vui ??n v?i chng ti khi bi?t c b L Th? Thanh, nhn v?t trong bi vi?t: Thi?u 50 tri?u ??ng, c b m? ci ??ng tr??c nguy c? m?t m?ng ? ???c ph?u thu?t thnh cng chi?u ngy 7/5 t?i khoa Tim m?ch, l?ng ng?c c?a b?nh vi?n Vi?t ??c.

http://dantri.com.vn/hoan-canh/thieu-50-trieu-dong-co-be-mo-coi-dung-truoc-nguy-co-mat-mang-722932.htm

Nh?p vi?n trong tnh tr?ng suy ki?t n?ng n? khi?n ca m? c?a Thanh ph?i lui l?i v em khng ?? s?c kh?e. Thm vo ? l hon c?nh gia ?nh qu kh kh?n, b? m? chia tay nhau ???ng ai n?y ?i, b?n thn em ? v?i ng b n?i ? gi y?u nn khng ???c ch?m sc chu ?o. ???c chu?n ?on b? tim b?m sinh, tuy nhin 12 tu?i Thanh m?i ???c ??n b?nh vi?n ?i?u tr? nn tnh tr?ng h?t s?c nguy k?ch.

alt

Nh?ng ngy con ?i?u tr?, ch? c mnh b? c?a em l anh L Tr??ng Yn c m?t cn m? c?a em ch? g?i ?i?n ra th?m h?i ch? khng ra (m? c?a Thanh hi?n ?ang trong mi?n Nam v ? c gia ?nh ring, theo thng tin c?a anh Yn cung c?p). B?n thn anh Yn quanh n?m ch? bi?t ??n ru?ng ??ng v ph?i lo cho gia ?nh ring nn khng c g cho con gi. Nh?ng ngy ??u ??n vi?n, nghe s? ti?n m?y ch?c tri?u cho ca m? anh bng hong khng bi?t tnh ? ?u ra nn ? c ??nh xin cho b Thanh v? nh.

Sau khi ???c bo ?i?n t? Dn tr ??ng thng tin bi vi?t, ? c nhi?u t?m lng c?a b?n ??c g?i v?. Tnh ??n th?i ?i?m hi?n t?i gia ?nh ? nh?n ???c g?n 100 tri?u ??ng ?? ?? trang tr?i ca ph?u thu?t c?a Thanh. Chi?u 7/5 b Thanh ???c PGS.TS Nguy?n H?u ??c Tr??ng khoa Tim m?ch, l?ng ng?c c?a b?nh vi?n Vi?t ??c tr?c ti?p m?.
Trao ??i v?i PGS.TS Nguy?n H?u ??c ???c bi?t: Tr??c khi vo vi?n tri tim c?a b Thanh g?n nh? ch?t b?i khng th? t? co bp v ??m nhi?m ch?c n?ng c?a n. Tnh tr?ng c?a b?nh nhn lc ? l van tim b? h? h?t, th??ng t?n hai l do b?m sinh v vim nhi?m lu ngy khng ???c ?i?u tr?. Sau th?i gian ph?c h?i s?c kh?e b?ng thu?c, chng ti ? ti?n hnh lm ph?u thu?t cho em. Qu trnh m? cc bc s? ? ti?n hnh s?a van hai l r?t cng phu v ? t??ng ??i kn, cc thng s? ?o ??c sau m? t?t. D? ?on sau m?t th?i gian ng?n h?i s?c n?a l em c th? cai ???c my th?.
V? pha gia ?nh, anh L Tr??ng Yn v?n nh? ch?a tin vo ?i?u k di?u ? ??n v?i con gi mnh. Gi?ng run run xc ??ng anh tm s?: Ngy ??u ??n vi?n, ti khng c m?t ??ng ti?n no c?, cc bc s? trong khoa cn cho b? con ti 1 tri?u ?? lm xt nghi?m r?i sau ? ???c bo ?i?n t? Dn tr gip ??. ? c lc ti t??ng con gi mnh s? khng qua kh?i nh?ng hi?n t?i chu ? ???c m? r?i... Ti khng bi?t ni g c?, xin cm ?n t?t c? m?i ng??i !.
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209