Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

(Dn tr) ? m? tim h?n 1 thng, ch? c?n ?i?u tr? thm m??i m??i l?m ngy n?a l chng trai ? c c? h?i s?ng. Nh?ng ??n lc ny, gia ?nh b?nh nhn ? ki?t qu?, khng cn xoay s? ???c m?t ??ng, m?t c?c b?c, cng ???ng ?nh xin cho con v? ?? ch?t.

Bi?t con v? l ch?t. Ni l?i xin con v?, ?au nh? ngn m?i dao ?m vo tim, nh?ng bi?t lm sao, ???ng cng r?i, ng??i ?n ng c g??ng m?t kh?c kh? n?ng tr?u n?i bu?n khi ni v? quy?t ??nh ??n ?au c?a m?t ng??i b? tr??c s? s?ng ch?t c?a con mnh.

Nh ngho, sau h?n 20 n?m m?i ???c m?

Chng trai dn t?c Nng c tnL V?n Thanh (25 tu?i ? thng Khun Cay, x Phc Thu?n, Ph? Yn, Thi Nguyn) ? m? tim ???c h?n 1 thng nh?ng v?n ph?i n?m trong phng theo di ??c bi?t v m?i ???c b? th? my.
N?i lng ng??i cha xin cho con v? ch?t
N?i lng ng??i cha xin cho con v? ch?t

G??ng m?t ???m bu?n, chng trai tr? c? ng?n ging n??c m?t khi bi?t v nh ngho, b? ?nh xin b?nh vi?n cho con v?...

PGS.TS Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Tim m?ch (BV Vi?t ??c) cho bi?t, b?nh nhn may m?n thot ch?t nh? ???c ??a ??n khoa Tim m?ch (BV Vi?t ??c) c?p c?u k?p th?i khi lin t?c xu?t hi?n nhi?u c?n kh th?, ng?t lin t?c.

Hm ?, 24/9, Thanh xu?t hi?n nhi?u c?n ng?t, kh th? nhi?u v ???c ??a ?i c?p c?u t?i BV Thi Nguyn r?i chuy?n ngay ln BV Vi?t ??c c?p c?u v tnh tr?ng b?nh qu n?ng. Ngay khi ???c chuy?n ??n BV Vi?t ??c hm 24/9, cc bc s? nhanh chng ti?n hnh h?i s?c c?p c?u cho b?nh nhn.

B?nh nhn ny n?u khng ???c h?i s?c c?p c?u v m? k?p th?i ch?c ch?n s? t? vong b?i b?nh nhn b? tim b?m sinh t? nh?, gy h?p kht ???ng ra c?a th?t ph?i, ??ng m?ch ch? h? khi?n mu khng th? b?m ???c ?i ton b? h? th?ng c? th?. Khng ???c m? ngay, b?nh nhn s? ch?t. Qu? tim nh? m?t ci my b?m v?y, nh?ng lc ny my b?m ? h?ng, khng b?m mu ?i nui c? th?, b?nh nhn s? ch?t n?u khng ???c s?a ch?a qu? tim l?i ?, TS ??c ni.

Khi chng ti h?i, sao ?? con b? n?ng v?y m?i ??a ?i vi?n, trong khi b?nh ny ph?i m? ngay t? nh?, cng s?m cng t?t th m?i bi?t, gia c?nh b?nh nhn qu ngho, khng c ti?n nn gia ?nh c? l?n l?a chuy?n ?i ch?a b?nh cho con, ?i?u d??ng tr??ng khoa Tim m?ch Nguy?n Xun Vinh cho bi?t.

Tr??c tnh c?nh nguy k?ch, b?nh nhn ? ???c h?i s?c tch c?c v ???c ph?u thu?t hu?t, s?a ton b? qu? tim v thay van tim. Sau h?n m?t thng, b?nh nhn d?n ?n ??nh th b? b?nh nhn l?i xin con v?. Khi nghe ng b? trnh by, chng ti c?ng bi?t gia c?nh qu kh kh?n, khng th? ch?y v?y ???c thm ??ng b?c no, ??n ???ng cng r?i h? m?i ph?i lm th?, chng ti ? c? thuy?t ph?c. Ng??i b? ? r?i n??c m?t khi xin con v?, v bi?t con v? s? ch?t. Trong khi ? ch? n?m ?i?u tr? thm kho?ng 2 tu?n n?a, b?nh nhn s? ???c xu?t vi?n, kh?e kho?n. Cn xin v? gi? ny, ??ng ngh?a v?i ci ch?t l ch?c ch?n. Chng ti khng ?nh lng, v nh?ng giai ?o?n kh kh?n nh?t ? qua, nh?ng lc t??ng b?nh nhn c?n k? ci ch?t c?ng ? qua kh?i , ?i?u d??ng Nguy?n Xun Vinh ni.

Ng?p ng?ng khi h?i v? quy?t ??nh xin con v? c tn nh?n qu khng khi chnh mnh s? c?t ??t s? s?ng c?a con, anh L V?n Th?nh (47 tu?i, b? c?a b?nh nhn Thanh) mi m?i ni ln l?i: ???ng cng r?i bc s? ?. Vay ti?n n?ng li, gi? ng??i ta c?ng khng cho vay thm. Trong nh khng cn m?t ??ng b?c, bi?t l?y g lo cho con.

50 tri?u v m?t m?ng ng??i

G??ng m?t kh?c kh?, anh Th?nh k?: T? nh? th?ng con ??u L V?n Thnh ? ?m ?au, r?t r?o v gia ?nh ??u bi?t n b? tim b?m sinh nh?ng khng c ti?n ?i m?. Tr??c ?y, th?y n y?u m?i n?m cn c? dnh d?m cho n mua ci th? BHYT. Nh?ng n?m ngoi, th? v?a h?t h?n th l?i th?y con kh?e kh?e, nh c?ng ch?ng cn ??ng b?c no nn khng mua th? BHYT cho con. Gi? th n nh?p vi?n m khng c th?, ? ph?i ?ng 90 tri?u vi?n ph텔
Cng ???ng, ng??i cha m?i ?nh ph?i xin cho con v?, d bi?t v? nh con s? ch?t.
Cng ???ng, ng??i cha m?i ?nh ph?i xin cho con v?, d bi?t v? nh con s? ch?t.

Nh c 3 d?a con (Thnh l con ??u), ch? c 3 xo ru?ng nn anh Th?nh v?n th??ng xuyn ph?i ?i lm ph? h? m v?n ?i ?n. Khi con nh?p vi?n Vi?t ??c, s? ti?n ph?i ?ng ? t?i 90 tri?u. Ton b? s? ti?n ny ??u ph?i vay li 5% m?t thng. Khng vay ???c ngn hng v h? ni nh ngho qu, ti s?n th? ch?p khng ?? vay s? ti?n l?n th?. Trong khi ?, anh em, h? hng th ai c?ng ngho kh ?nh li?u vay n?ng li. Hm r?i ??n thng, h? ?i ti?n li ch?a c tr?, gi? vay thm khng ???c, khng bi?t l?y g ?? lo cho con m?i ?nh ph?i xin con v?. Ch? lm cha, lm m? ai n? lng no khng c?u ch?a cho con, nh?ng cng ???ng r?i, anh Th?nh bu?n r?u ni.

?i?u d??ng Nguy?n Xun Vinh cho bi?t, khi ng??i nh b?nh nhn xin con v?, cc bc s? ??ng vin mi, r?ng giai ?o?n kh kh?n nh?t ? qua, gi? ch? kho?ng 50 tri?u n?a l con kh?e. Cc bc s? c?ng h?a ku g?i h? th gia ?nh m?i cho b?nh nhn ? l?i Ng??i b? hi?n t?i, m?i ngy ch? dm ?n 25 30 ngn, khng dm ng? tr? v t?n ti?n, v?t v??ng trong sn b?nh vi?n.

PGS.TS Nguy?n H?u ??c, tr??ng khoa Tim m?ch (BV Vi?t ??c) cho bi?t: Giai ?o?n nguy hi?m, kh kh?n, t?n km nh?t c?a b?nh nhn ? qua. Gi? ch? l giai ?o?n ?i?u tr? h?u ph?u ?n ??nh l b?nh nhn s? s?ng kh?e. V?i chi ph c?ng ch? cn kho?ng 50 tri?u ??ng. Chng ti c?ng ? h?a v?i gia ?nh c? g?ng ku g?i s? h? tr? t? c?ng ??ng. Khoa c?ng ? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i nh?t cho ng??i b?nh. Mong sao nh?ng t?m lng nhn i t? c?ng ??ng h? tr? chng trai ny chi ph ?i?u tr?, b?i con ???ng ??n s? s?ng c?a b?nh nhn ? r?t g?n, r m??i m??i. Nh?ng n?u d?ng l?i ngay lc ny, b?nh nhn s? ch?t.

M?i ?ng gp h?o tm xin g?i v?:

1. M s? 791: B?nh nhnL V?n Thanh, ?ang n?m ?i?u tr? t?i khoa Tim m?ch (BV Vi?t ??c, H N?i.

AnhL V?n Th?nh (b? b?nh nhn) ? thn Khun Cay, x Phc Thu?n, Ph? Yn, Thi Nguyn ho?c t?i BV Vi?t ??c.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209