Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

(Dn tr) - Thng 8/2010, sau 14 n?m pht hi?n tim b?m sinh, gia ?nh m?i vay m??n ?? ti?n ?? L Th? Nh? (26 tu?i, H T?nh) ph?u thu?t thay van tim. Nh?ng v khng c ti?n ?? ti khm theo l?ch, Nh? ??ng tr??c nguy c? t? vong v b? k?t hai van tim

nhu

Hm 15/4, Nh? ???c gia ?nh ??a t?i khoa Tim m?ch v L?ng ng?c (BV Vi?t ??c) khm c?p c?u trong tnh tr?ng kh th?, m?t m?i. Cc bc s? ch?n ?on Nh? b? k?t hai van tim do c huy?t kh?i trong tim, n?u khng ph?u thu?t c?p c?u, Nh? s? t? vong

Nghe bc s? thng bo, c? b? m? v Nh? ??u l?ng ?i. B? m? nhn con, n??c m?t l?ng trng. Con c?ng nhn b? m? ngh?n ngo khng th? ni ln l?i.Mi r?iNh?m?i s? sngby t?v?icha m?: Cho con v?. Con xin ???c ch?t. B? m? ? qu v?t v? v con.

Nghe con ni v?y, b? m? Nh? b?t khcnh?ng r?i l?i ph?i c?nn?? ??ng vin con v? v khng c ti?n ?? m?, d bi?t n?u v? con gi h? ch?ng cn???ng s?ng.

M? Nh? r?u r?u k?: t? nh? Nh? ? ?m y?u vth??ng xuyn b? ng?t. Nh?ng gia c?nh kh kh?n, cha m? khng ngh? ??n chuy?n ??a con ?i khm. N?m 11 tu?i,Nh? pht hi?t b? tim b?m sinh, nh?ng khng c ti?n ?i?u tr?, nn c b ch?ngh? h?c ? nh d??ng b?nh.

Mi ??n thng 7/2010, khi Nh? ? 25 tu?i, tnh tr?ng s?c kho? suy s?p, b? ng?t lin t?c, gia ?nh m?i vay v??n kh?pn?i ???c h?n 1 tri?u ??ng??a con gira b?nh vi?n B?ch Mai khm. T?i ?y, cc bc s? pht hi?n c c kh?i mu ?ng trong tim, ph?i m? g?p n?u khng nguy c? t? vong r?t cao.

Nh thu?c h? ngho c?a x, ch? c 7 so ru?ng, lm l?ng v?t v? quanh n?m v?n cn khng ?? ?n, l?y ?u s? ti?n h?n 100 tri?u ?? m? cho con? Cu h?i ? c? gi?ng x tm can cha m? gi c?a Nh?. V? nh, hng ngy th?y con ?au ??n v?t v, ?n khng ?n ???c, ng? c?ng khng ng? ???c, th??ng con, hai ng b quy?t ??nh ?i vay ngn hng nh?ng b? t? ch?i v khng ?? ?i?u ki?n th? ch?p. Hng xm th??ng tnh, ng??i ??ng ra c?m s? ??, ng??i c?m s? l??ng gipvay m??n ???c h?n 100 tri?u, v?a ?? chi ph cho ca m? h?i cu?i thng 8/2010 thay van tim cho Nh?.

M?ng m?ng t?i t?i ngy con ???c xu?t vi?n, cha m? Nh? ??nh b?ng v? nh s? ?i lm thu lm m??n thm ?? tr? n? cho b con chm xm. Nh?ng ch?a tr? ???c ??ng n? no th l?i x?y ra s? c? trn, c?ng b?i em th?y ng??i kho? kho?, ti?c ti?n tu xe nn ni m? khng c?n ?i khm. Ch? m?i ??t khm, ti?n thu?c thang th t, ti?n xe ? th nhi?u. T?ng ti?n m?i l?n ?i khm, nh em ?n tiu c?ng ???c c? thng, Nh? ni.

Sau 2 thng khng ?i ti khm ?? dng thu?c ch?ng ?ng mu theo ch? ??nh c?a bc s?, Nh? pht b?nh. ?i khm t?i b?nh vi?n Vi?t ??c, gia ?nh ch?t l?ng khi nghe bc s? thng bo Nh? b? k?t van tim ph?i m? c?p c?u

PGS.TS Nguy?n H?u ??c, tr??ng khoa Tim m?ch v L?ng ng?c (BV Vi?t ??c) v?n nh? nh? in tr??ng h?p c?a b?nh nhn Nh?, v ca b?nh ny m c? khoa ? m?t ?n m?t ng?, h?p ln h?p xu?ng ?? tm cch ch?y ti?n cho b?nh nhn m?, d ng??i nh ? k h? s? xin b?nh nhn v?.

N?u v?, c gi ny s? ch?t ngay trong ?m v ? c hi?n t??ng ph ph?i. Nh?ng ?? m?, th ng??i nh ph?i t?m ?ng trn 70 tri?u ??ng m?i c th? ti?n hnh ca m?. Nh?ng h? ngho, 3 ng??i ra H N?i khm ch?a c ??y tri?u b?c, khng c kh? n?ng xoay ra ti?n, TS ??c ni v cho bi?t thm: tr??c tnh th? ny, chnhng ? ph?i k gi?y b?o lnh v? kinh t? cho ng??i b?nh ?? th?c hi?n ca m?. Chng ti c?ng ? s? d?ng van tim v ph?i nhn t?o khoa ???c t?ng, d khng ph h?p l?m v?i th? tr?ng c gi, nh?ng ? ph?i bi?n t?u cho ph h?p, nn ? gnh ???c chi ph r?t l?n v? van tim v ph?i nhn t?o cho ng??i b?nh.

TS ??c cho bi?t, d xoay ???c cho b?nh nhn van v ph?i nhn t?o, nh?ng nh?ng chi ph ?i?u tr?, v?t t? cn l?i c?a ca m? v?n cn kho?ng 50 tri?u. Chng ti ? tnh t?ng chi ti?t gi?m chi ph t?i thi?u cho ng??i b?nh, nh?ng chi ph ?i?u tr? v?n cn kho?ng 50 tri?u. Kho?n ti?n ny, gia ?nh th khng lo ??, khoa c?ng ch?ng c ngu?n qu? no ?? ?ng h?. Chng ti ch?a bi?t gi?i quy?t sao v?i tr??ng h?p ny, nh?ng th?y ch?t m khng c?u th chng ti khng ?nh lng. Nh?t l tr??ng h?p b?nh nhn ny cn qu tr?, l?i tin l??ng s?ng r?t t?t. Chng ti c?ng r?t mu?n lm t? thi?n, nh?ng ch? c th? dng ?i bn tay, s? nhi?t tnh c?a mnh ?? gip ng??i b?nh

TS ??c cho bi?t thm, sau khi c?u ca b?nh ny, t?t c? b?nh nhn ?ang n?m ?i?u tr? trong khoa??u r?txc ??ng.Ng??il?ng l?ngsan s?qu?n o, ng??i cho c?m ?n Nh?ng nh?ng ng??i b?nh tim b?m sinh ??u quanh n?m ph?i g?n v?i b?nh vi?n, h? c?ng kh kh?n tr?m b?. V th?, ?? gip cho Nh? th?c s? qua b?o b?nh, ?i?u tr? ?n ??nh, c?n l?m t?m lng c?a m?i ng??i s? chia, gip ??, ?? c gi 26 tu?i ny c th? ti?p t?c cu?c s?ng, ?? cha m? c kh?i ngh?n lng khi ph?i xin cho con v?, d bi?t v? nh ngh?a l cnh c?a cu?c ??i con s? hon ton khp l?i

H?ng H?i

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209