Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

Dn tr) - Hm qua (6/5), tr?i qua 5 ti?ng trong phng m?, b Hong Lm Ch Khanh, nhn v?t trong bi vi?t B 3 tu?i suy nh??c v tri tim l?i nh?p ? ???c ph?u thu?t s?a van hai l thnh cng.

B Khanh ? ???c c?u s?ng nh? s? quy?t tm c?a cc bc s? v s? ?ng h?, gip ?? c?a nh?ng t?m lng nhn i.

PGS.TS Nguy?n H?u ??c tr??ng khoa ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c (B?nh vi?n Vi?t ??c), ng??i tr?c ti?p theo di tnh tr?ng b?nh c?a b Khanh v tr?c ti?p m? cho bi?t: Ca m? th?c s? l m?t cu?c ??i ph?u v?i c?u b ny. V tnh tr?ng b?nh l c?a b r?t n?ng. Tr??c khi ???c ph?u thu?t, xu h??ng ti?n tri?n b?nh c?a b Khanh cng ngy cng x?u ?i, p l?c ??ng m?ch ph?i cng ngy c xu h??ng t?ng cao v l? van 2 l t? tm nh? tri xu?ng th?t tri cng ngy cng thu h?p, n?u ti?p t?c ko di th c? h?i s?ng c?a chu kh gi? ???c.

Tr??c nguy b t? vong khi hai l? van ny thu h?p, d ?i?u ki?n gia ?nh h?t s?c kh kh?n, m? chu b bi?t v? con s? ch?t m v?n nh?t m?c xin v?, cc y BS ? quy?t ??nh ph?i gi? chu Khanh l?i ?? ti?n hnh ph?u thu?t, tm c? h?i s?ng nh? nhoi cho b. Kh kh?n v? kinh t? th cn c th? ku g?i s? h? tr? t? c?ng ??ng, t? nh?ng t?m lng h?o tm. Ch? n?u b? qua c? h?i ph?u thu?t l?n ny, nguy c? b Khanh t? vong l r?t l?n. Chng ti khng ?nh lng ?? c?u b 3 tu?i lm l?nh, nhanh nh?n l?i d?n ch?t mn, ch?t m?i. Ti tin, cn r?t nhi?u t?m lng nhn i c?ng khng ?nh lng nhn c?nh b ch?t, s? gip ??, chia s? cho b, TS ??c by t?.

V hon c?nh qu kh kh?n, nn tr??c khi m?, cc bc s? ? ph?i tnh ton r?t k? c? v? tr??c m?t l?n lu di. Theo PGS ??c, m?c tiu ca m? ??t ra l c? g?ng ph?i s?a ???c khi?m khuy?t van hai l c?a b d r?t ph?c t?p. V n?u thay van, tuy ??n gi?n h?n nh?ng khng kh? thi v?i tr??ng h?p c?a b. B Khanh m?i 3 tu?i, n?u thay van, theo ??nh k? kho?ng h?n 10 n?m l?i thay van l?i m?t l?n. Ch?a k?, b?nh nhn thay van ph?i dng thu?c ch?ng ?ng su?t ??i, d thu?c r?, nh?ng ?i?u ki?n ?i l?i kh kh?n, r?i vi?c theo di u?ng thu?c c?ng r?t kh v m? b cn tr?, khng c nhi?u ki?n th?c, kinh nghi?m. V th?, m?c tiu chng ti ??t ra l s?a van cho b, d ca m? h?t s?c kh kh?n, ?i h?i k? thu?t t? m?, tinh vi v kinh nghi?m.

?ng nh? d? ki?n tr??c m?, khi cho tim ng?ng ??p, ch?y tim ph?i nhn t?o, m? tim ra, van 2 l hon ton khng gi?ng bnh th??ng ch? c m?t c?t c? duy nh?t ?? van bm v hnh d?ng van tim v cng khc th??ng, ch? c m?t l? th?ng duy nh?t (chnh nh? l? th?ng ny m chu cn ???c duy tr m?ng s?ng). Sau 5 gi? ph?u thu?t, cc BS ti?n hnh s?a ch?a l?i hon ton van, v t?o hnh v n?i t?o ch? bm cho van vo c? tim, cu?c m? ? ti?n hnh r?t kh kh?n.

Hi?n t?i tnh tr?ng chu Khanh ? thot qua c?n nghi k?ch. Tuy nhin, theo Ths Qun tr?c ti?p h?i s?c ?i?u tr? h?u ph?u cho chu Khanh, tnh tr?ng c?a chu cn ph?i ti?p t?c h?i s?c v ?i?u tr? tch c?c do tnh tr?ng s?c kh?e tr??c m? qu y?u v b?nh n?ng ph?c t?p.

H?ng H?i

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209