Bạn đang truy cập: Trang ch?

V?i b?nh l van tim h?p b?m sinh n?ng n?, c th? ni ?y l c? h?i cu?i cng ?? ph?u thu?t, ?? b ???c s?ng v?i cu?c ??i. Cn n?u ?? qua m?t vi n?m, khi tnh tr?ng suy tim n?ng ln th c ti?n c?ng khng c?u ???c c?u b ny.

PGS.TS Nguy?n H?u ??c, tr??ng khoa Tim m?ch v L?ng ng?c (BV Vi?t ??c) ?nh gi v? tr??ng h?p c?a b Hong Lm Ch Khanh (3 tu?i ? B?n D, Chi?ng Dong, Mai S?n, S?n La) ?ang n?m ?i?u tr? ? khoa.

H?n 3 tu?i nh?ng vc dng b Hong Lm Ch Khanh ch? nh? ??a tr? ln 1 v?i cn n?ng v?n v?n 9kg. Khng ch? v c?n b?nh tim b?m sinh n?ng ch?a ???c ph?u thu?t khi?n b khng l?n ???c, m cn v gia c?nh kh?n kh, c?m khng ?? ?n.

Nghe ch? Hong Th? Nhung, m? b Khanh k? v? tnh c?nh gia ?nh, ng??i nghe khng kh?i r?t n??c m?t v th??ng c?u b ci c?c m lanh l?i. T? lc bi?t ?n b?t t?i gi?, c?u b ny cn ch?a t?ng bi?t mi v? c?a mi?ng th?t. C?ng b?i nh ngho, b ch? ?n b?t g?o n?u mu?i, n?u ???ng. ??n khi l?n h?n m?t cht, ?n cho, ?n c?m, d th?nh tho?ng nh c?ng c mi?ng th?t, con c nh?ng b ??u khng ch?u ?n v khng quen mi?ng.

   

gigigi

2013-09-12 191209