Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin ho?t ??ng

Email In PDF.
#
Ch? ??
Ng??i trnh by
S? l?n download
File
1.
?NH GI K?T QU? PH?U THU?T THAY VAN HAI L C? H?C ? B?NH NHN H?P VAN HAI L
Nguy?n ??c Hi?n
145
2.
Ph?u thu?t n?i t?nh m?ch ch? trn- ??ng m?ch ph?i thng ra hai h??ng ( BCPS ) t?i Vi?n tim TP HCM : C g m?i ?
Phan Kim Ph??ng
Nguy?n Minh Tr Vin
??ng H?u Danh
138
3.
Nhn m?t tr??ng h?p ?i?u tr? lot do suy t?nh m?ch chi d??i b?ng ph?u thu?t n?i soi c?t t?nh m?ch xuyn d??i cn
Tr?n Cng Quy?n
89
4.
Ph?u thut phnh ??ng m?ch ch? ng?c b?ng s? d?ng tu?n hon ngoi c? th?, k?t qu? ph?u thu?t trn 4 b?nh nhn t?i vi?n tim m?ch qu?c gia.
Nguy?n Hong H
118
5.
Ph?ng d?ng ti quai ??ng m?ch ch? v ??ng m?ch ch? ng?c: b?nh l ngo?i khoa ph?c t?p
?on Qu?c H?ng
111
6.
Ph?u thu?t ?i?u tr? h?p eo ??ng m?ch ch? t?i B?nh vi?n Nhi Trung ??ng: K?t qu? trung h?n
Nguy?n L Th?nh Tr??ng
120
7.
Ph?u thu?t n?i soi ton b? ?i?u tr? ph?ng ??ng m?ch ch? b?ng d??i th?n t?i b?nh vi?n Vi?t ??c
Tr?n Bnh Giang
96
8.
Ti l?p l?u thng ??ng m?ch chy tr??c b?ng ?o?n ghp t?nh m?ch hi?n ??o ng??c xuyn x??ng chy trong b?nh l vim t?c ??ng m?ch chi d??i do ?i tho ???ng
Tr?n Thc Khang
76
9.
Thu?t ng? - Ch?n ?on - ?i?u tr? U mu v D? t?t M?ch mu
??ng Ng?c Hng
107
10.
Ti?n b? ?i?u tr? phnh ??ng m?ch ch? b?ng t?i Vi?t Nam
V?n T?n
100
11.
Ch?n th??ng v x? tr phnh ??ng m?ch ch? b?ng d??i th?n t?i khoa ngo?i l?ng ng?c m?ch mu BVCR
Nguy?n Duy Tn
104
12.
Bc tch ??ng m?ch c?nh do ch?n th??ng kn
Tr?n Thc Khang
58
13.
Ch?n th??ng ??ng m?ch th?n ???c ph?u thu?t b?o t?n - thng bo lm sng nhn m?t tr??ng h?p
Nguy?n H?u ??c
130
14.
?nh gi k?t qu? s?m ph?u thu?t phnh v bc bch ??ng m?ch ch? ng?c ln v quai
Nguy?n Thi An
109
15.
?i?u tr? ph?u thu?t t?c ??ng m?ch ch? b?ng m?n tnh
?? Kim Qu?
55
16.
?i?u tr? suy t?nh m?ch nng chi d??i b?ng ph??ng php laser n?i t?nh m?ch v?i laser bn d?n b??c sng 810nm
H? Khnh ??c
67
17.
?nh gi k?t qu? ?i?u tr? b?nh suy gin t?nh m?ch nng chi d??i
L Quang Th?u
94
18.
H?p cc nhnh c?a quai ??ng m?ch ch? - ch?n ?on v ?i?u tr? ngo?i khoa
?? Kim Qu?
123
19.
K?t qu? ?i?u tr? thi?u mu mn tnh chi d??i t?i b?nh vi?n Bnh Dn
Tr?n Cng Quy?n
120
20.
K? thu?t m? ph?i h?p bc v? n?i m?c ??ng m?ch c?nh trong m? b?c c?u ??ng m?ch vnh
Tr?n Quy?t Ti?n
67
21.
K?t qu? ??t ?ng ghp n?i m?ch ?i?u tr? phnh ??ng m?ch ch? (?MC)
V?n T?n
116
22.
Bi?n ch?ng m?ch mu ? ng??i nghi?n ma ty: k?t qu? ?i?u tr? 10 n?m ? B?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c H N?i
?on Qu?c H?ng
100
23.
L'intervention de Ross: reste-t-elle une option universelle?
Eisenmann Bernard
65

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209