Bạn đang truy cập: Trang ch? Giớ thiệu Album ?nh ??p

Email In PDF.

duongi
Duong di tu Benh vien Viet Duc den Ho nui Coc dai 89,7km mat 2 gio di oto

H? Ni C?c ???c t?o nn sau khi ??p ng?n sng Cng ???c xy d?ng trong cc n?m 1973 ??n 1982. H? c ?? su 35 m di?n tch m?t h? r?ng 25 km[3], dung tch c?a h? ??c 20[3]-176 tri?u m[4]. H? ???c t?o ra nh?m cc m?c ?ch:

 • Cung c?p n??c t??i cho 12.000 ha ??t.
 • C?p 40-70 tri?u m n??c m?i n?m cho cng nghi?p v dn sinh.
 • Gi?m nh? l? h? l?u sng C?u.
 • ?p ?ng d?ch v? du l?ch, ngh? d??ng v nui c. C?i thi?n mi tr??ng[4].

H? g?m m?t ??p chnh di 480 m v 7 ??p ph?[4]. M?t h? r?ng mnh mng v?i h?n 89 hn ??o l?n nh?: ??o r?ng xanh, ??o c? tr c?a nh?ng ?n c, c ??o l qu h??ng c?a loi d[c?n d?n ngu?n], ??o ni Ci n?i tr?ng by cc c? v?t t? ngn x?a ?? l?i v ??o??n th? b Cha Th??ng Ngn.
H? Ni C?c ???c t?o nn sau khi ??p ng?n sng Cng ???c xy d?ng trong cc n?m 1973 ??n 1982. H? c ?? su 35 m di?n tch m?t h? r?ng 25 km[3], dung tch c?a h? ??c 20[3]-176 tri?u m[4]. H? ???c t?o ra nh?m cc m?c ?ch:

 • Cung c?p n??c t??i cho 12.000 ha ??t.
 • C?p 40-70 tri?u m n??c m?i n?m cho cng nghi?p v dn sinh.
 • Gi?m nh? l? h? l?u sng C?u.
 • ?p ?ng d?ch v? du l?ch, ngh? d??ng v nui c. C?i thi?n mi tr??ng[4].

H? g?m m?t ??p chnh di 480 m v 7 ??p ph?[4]. M?t h? r?ng mnh mng v?i h?n 89 hn ??o l?n nh?: ??o r?ng xanh, ??o c? tr c?a nh?ng ?n c, c ??o l qu h??ng c?a loi d[c?n d?n ngu?n], ??o ni Ci n?i tr?ng by cc c? v?t t? ngn x?a ?? l?i v ??o??n th? b Cha Th??ng Ngn.


B? Bt M

??n khu du l?ch h? Ni C?c, khch tham quan s? c c? h?i h??ng th? nhi?u ho?t ??ng d?ch v? vui ch?i, gi?i tr, tham quan v ngh? d??ng nh?:

 • Du thuy?n trn m?t h? th?m cc ??o.
 • Th?m huy?n tho?i cung (nghe k? truy?n thuy?t cu chuy?n tnh thu? chung chng C?c - nng Cng).
 • Th?m cng vin c? tch, v??n th, vui ch?i ? cng vin n??c.

H? Ni C?c ???c nh?c ??n trong bi Huy?n tho?i h? Ni C?c c?a Ph ??c Ph??ng.

Bn c?nh ni C?c, sng Cng, ni V?n, ni V, ni Qu?n Ng?a, n?i ?y l ch? t??ng qun Lam S?n L?u Nhn Ch luy?n binh, tch tr? l??ng th?o, l?y ni V?n, ni V k? bn lm sn t?p, l?y n??c sng Cng nui qun ?? gp ph?n vo chi?n th?ng Chi L?ng n?m 1427

Chuy?n x?a k? r?ng, vng ??t in bng ni Tam ??o ny l n?i sng t?o m?t cu chuy?n tnh bi th??ng. C?c l m?t ng?n ni cao, s?ng s?ng hin ngang. Cng l tn con dng sng u?n l??n hi?n ha. Tn ni tn sng l tn m?t ?i trai gi. Chng trai ? ??a v? th?p hn, c gi con quan lang, pha t?o. Hai thn ph?n tri ng??c, o le d??i th?i phong ki?n s? khng th? nn duyn v? ch?ng. M?i tnh khng thnh ?y ? ?? m?t ng??i ?au n??c m?t thnh sng v ng??i ch? ha thnh ni. D cho ma l? con sng Cng qu?n qu?i c? dng n??c ln pha tri ni, nh?ng ni v?n ring, sng v?n ring. Hai b? sng Cng hoa mua tm n? r?c r? bi?u t??ng c?a m?t m?i tnh th?y chung.

? l chuy?n c?a huy?n tho?i dn gian. Cn chuy?n th?t ? nhi?u th?i ??i c?ng ?ng ?? chng ta tm hi?u. Bn c?nh ni C?c, sng Cng l ni V?n, ni V, ni Qu?n Ng?a, n?i ??n t?n ngy nay v?n cn ph?ng ph?t mi tr?n m?c, binh ?ao h?n 600 n?m tr??c c nh?ng tr?n ?nh quy?t t? v?i qun gi?c nh Minh v?i t??ng qun L?u Nhn Ch, m?t th?i luy?n binh, tch tr? l??ng th?o, l?y ni V?n, ni V k? bn lm sn t?p, l?y n??c sng Cng nui qun ?? r?i gp ph?n lm nn chi?n th?ng Chi L?ng l?ch s?.

Su?t c? th?i k? ch?ng th?c dn Php, d??i lng h? Ni C?c ngy nay c?ng nh? ni r?ng quanh vng ??u ghi d?u chn cch m?ng. Bn pha Ty h? Ni C?c, c? quan V?n ha c?u qu?c ? v lm vi?c trong nhi?u n?m c?a cu?c khng chi?n ch?ng th?c dn Php. T? nh v?n Ng T?t T?, Nam Cao ??u c m?t ? ?. Nh?t k ? r?ng n?i ti?ng c?a Nam Cao ???c vi?t t?i n?i ny. N?m 1949, l?p bo ch cch m?ng ??u tin ???c m? ngay xm B? R?, x Tn Thi, v?i h?n 50 h?c vin, sau ny ??u l nh?ng nh bo c tn tu?i, gp ph?n tch c?c cho s? pht tri?n bo ch n??c nh. Cn nhi?u v r?t nhi?u ?i?u ?ng k? t?i n?i ?y.

C?ng Tam Quan trn ??o R?n


Du l?ch xe ?i?n quanh khu sinh thi
Du thuy?n sng Cng

V??n An Sinh trn ??o R?n ??o C
Ngi nh c? h?n 300 n?m


108 B?t Thang gi?i kh? gi?i n?n


Nh Cha Vng c t??ng ph?t cao h?n 40m
Du thuy?n trn sng CngKhu cng vin Nh?c n??c
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209