Bạn đang truy cập: Trang chủ Đào tạo Các bài giảng

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
31 U phổi vietduc 4270
32 U trung thất vietduc 4071
33 Vai trò Siêu âm tim trong phẫu thuật tim vietduc 4011
34 Tràn khí màng phổi vietduc 4774
35 Vết thương chấn thương khí quản vietduc 4044
36 Vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ vietduc 3886
37 Vết thương tim (bài giảng) vietduc 3981
38 Vết thương ngực bụng (bài giảng) vietduc 3983
39 Viêm tắc động mạch chi (bài giảng) vietduc 3933
40 Lý liệu pháp hô hấp sau mổ ngực vietduc 4814
41 Basedow vietduc 3281
42 Bệnh lý van tim (bài giảng) vietduc 4031
43 Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể,thái độ xử trí tai biến sau mổ vietduc 3825
44 Chỉ định về phẫu thuật tim bẩm sinh và tim mắc phải vietduc 3122
45 Đại cương về phẫu thuật tim bẩm sinh ( bài giảng) vietduc 3947

Trang 3 trong tổng số 12

            gigigi

2013-09-12 191209

Tiện ích