Bạn đang truy cập: Trang chủ Đào tạo Các bài giảng

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
31 U phổi vietduc 4176
32 U trung thất vietduc 3995
33 Vai trò Siêu âm tim trong phẫu thuật tim vietduc 3914
34 Tràn khí màng phổi vietduc 4688
35 Vết thương chấn thương khí quản vietduc 3971
36 Vết thương mạch máu vùng cổ và nền cổ vietduc 3812
37 Vết thương tim (bài giảng) vietduc 3908
38 Vết thương ngực bụng (bài giảng) vietduc 3923
39 Viêm tắc động mạch chi (bài giảng) vietduc 3858
40 Lý liệu pháp hô hấp sau mổ ngực vietduc 4719
41 Basedow vietduc 3213
42 Bệnh lý van tim (bài giảng) vietduc 3958
43 Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể,thái độ xử trí tai biến sau mổ vietduc 3772
44 Chỉ định về phẫu thuật tim bẩm sinh và tim mắc phải vietduc 3069
45 Đại cương về phẫu thuật tim bẩm sinh ( bài giảng) vietduc 3878

Trang 3 trong tổng số 12

            gigigi

2013-09-12 191209

Tiện ích