Bạn đang truy cập: Trang chủ Đào tạo Các bài giảng

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
136 Kỹ thuật đặt thông tiểu nữ vietduc 6138
137 Kỹ thuật cho thuốc qua đường thông dạ dày vietduc 3061
138 Kỹ thuật hút đờm nhớt qua ống mở khí quản vietduc 4923
139 Rung thất và cuồng thất vietduc 5373
140 Hở van động mạch chủ vietduc 3572
141 Hẹp van hai lá vietduc 3784
142 Đánh giá và phân tích rối loạn Acid-base vietduc 3622
143 Kiểm soát nước và điện giải vietduc 3676
144 Theo dõi khí máu động mạch bệnh nhân thở máy vietduc 4121
145 Đọc kết quả khí máu (kiềm toan) vietduc 5214
146 Suy hô hấp cấp vietduc 3517
147 Tổ chức nhân sự trong CPR vietduc 3675
148 An thần, giảm đau giản cơ trong ICU vietduc 3646
149 Catheter động mạch vietduc 4001
150 Kỹ thuật hút đờm nhớt trên bệnh nhân thở máy vietduc 5906

Trang 10 trong tổng số 12

            gigigi

2013-09-12 191209

Tiện ích