Bạn đang truy cập: Trang chủ Đào tạo

Viêm phổi bệnh viện ( hospital -acquired pneumonia)

Email In PDF.

Viêm phổi bệnh viện ( hospital -acquired pneumonia)

 

Suy hô hấp cấp

Email In PDF.
SUY HÔ HẤP CẤP
 

Bệnh van hai lá và can thiệp ngoại khoa

Email In PDF.
Bệnh van hai lá và can thiệp ngoại khoa

 

Vết thương ngực

Email In PDF.
VẾT THƯƠNG NGỰC
 
Trang 5 trong tổng số 13

            gigigi

2013-09-12 191209

Tiện ích