Bạn đang truy cập: Trang ch?

ECMO

Email In PDF.

 

Ki?n th?c ??i c??ng ? CEC (tu?n hon ngoi c? th?)

Email In PDF.

??I C??NG TU?N HON NGOI C? TH?


 

Peritonealdialysis-l?c mng b?ng

Email In PDF.

Peritonealdialysis
L?c mng b?ng (LMB) l truy?n 1 - 3 lt d?ch l?c ch?a glucose vo trong khoang mng b?ng r?i l?i rt ra sau 2 - 4 gi?. C?ng nh? th?n nhn t?o (TNT), cc ch?t ??c ???c l?y ?i qua mng b?ng b?i siu l?c v khuy?ch tn do ?? chnh n?ng ??. T?c ?? l?c gi?m d?n theo th?i gian gi? d?ch l?c trong ? b?ng v ng?ng h?n khi c cn b?ng cc thnh ph?n gi?a huy?t t??ng v d?ch l?c. Cc ch?t tan, n??c h?p th? t? khoang mng b?ng qua phc m?c vo tu?n hon mao m?ch mng b?ng. T?c ?? h?p thu ny thay ??i theo t?ng ng??i b?nh v c th? thay ??i do nhi?m khu?n mng b?ng, do dng thu?c (? block, thu?c ch?n dng canxi) v nh?ng y?u t? v?t l (nh? t? th?, lao ??ng).

 

L?c mu ngoi c? th?

Email In PDF.

1. ??i c??ng.
- L?c mu ngoi th?n l qu trnh l?y ?i kh?i c? th? nh?ng s?n ph?m c?n b v n??c d? th?a.
- N?m 1861, cc nh ha h?c ? p d?ng k? thu?t th?m phn ?? tch chi?t cc ch?t tan t? dung d?ch ch?a n. Nh?ng ph?i ??i g?n m?t th? k? sau, ph??ng php l?c mu b?ng th?n nhn t?o m?i ???c p d?ng trn lm sng.
- Do s? pht tri?n c?a r?t nhi?u ph??ng ti?n l?c mu, cu?c s?ng c?a hng tr?m ngn ng??i suy th?n giai ?o?n cu?i (STG?C) ? ???c c?i thi?n. Nhi?u b?nh nhn suy th?n m?n
? s?ng trn 20 n?m nh? th?n nhn t?o. Ch? ring n??c M?, c kho?ng 300.000 ng??i STG?C (242 ng??i/1 tri?u dn/n?m); t? l? b?nh t?ng hng n?m l 8%.
- ?i?u tr? b?ng ch?y th?n nhn t?o tiu t?n kho?ng 13,5 t? USD n?m 1997 (? M?), gi m?i l?n l?c mu ngy m?t gi?m do dng l?i b? l?c, ch?t l??ng cu?c s?ng ng??i b?nh t?t h?n do li?u l?c mu, dinh d??ng, ?i?u tr? thi?u mu, t?ng huy?t p c ti?n b?. T? l? b?nh ch?t hng n?m do STG?C vo kho?ng 18%. Nguyn nhn ch?t ch? y?u do b?nh tim m?ch (50%), nhi?m trng 15%.

 
Trang 7 trong tổng số 13

gigigi

 

 

Ti?n ch

خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم vpn خرید کریو Google