Bạn đang truy cập: Trang ch?

Ch?n ?on v ?i?u tr? m?ng s??n di ??ng

Email In PDF.

Ch?n ?on v ?i?u tr? m?ng s??n di ??ng

B? KHOA H?C V CNG NGH?

B?NH VI?N H?U NGH? VI?T ??C

xem bi gi?ng

upload l?i link m?i t?i ?y

 

Bi gi?ng v?t th??ng v ch?n th??ng tim (rev 2017)

Email In PDF.

V?T TH??NG VA? CH?N TH??NG TIM

PGS.TS Nguy?n H?u ??c

Bi gi?ng l thuy?t ?o t?o Sau ??i h?c, h? Ngo?i.

M?c tiu: sau khi h?c bi ny, h?c vin c th?

1.Bi?t ch?n ?on v nguyn t?c x? tr v?t th??ng tim th??ng g?p ? Vi?t Nam.

2.Hi?u v? ch?n th??ng tim.

Bi gi?ng...Click view

 

Bi gi?ng Ph?ng ??ng m?ch ch? (rev 2017)

Email In PDF.

PH?NG ??NG M?CH CH?

PGS.TS Nguy?n H?u ??c

Bi gi?ng l thuy?t ?o t?o Sau ??i h?c, h? Ngo?i.

M?c tiu: sau khi h?c bi ny, h?c vin c th?

1.Bi?t ch?n ?on v nguyn t?c x? tr ph?ng ??ng m?ch ch? b?ng d??i th?n d?a v? v v?.

2.Bi?t ch?n ?on v thi ?? ?i?u tr? ph?ng ??ng m?ch ch? b?ng d??i th?n.

3.Hi?u v? ph?ng ??ng m?ch ch? trn th?n.

Click view here(bi gi?ng)

 

Handbook for Venous Thromboembolism

Email In PDF.

Handbook for Venous Thromboembolism

alt

 
Trang 1 trong tổng số 13

gigigi

 

 

Ti?n ch

خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم vpn خرید کریو Google